Start

Sehrita Vesterlund Ordförande, Oskarfonden

Sehrita Vesterlund
Ordf. Oskarfonden

Oskarfonden bildades 1994 för att ge hjälp till svårt sjuka och handikappade barn. För att på ett meningsfullt sätt kunna hjälpa dessa barn så behövs pengar till forskning. Forskning kring allvarliga sjukdomar som drabbar våra barn kan göra att färre barn drabbas i framtiden och att de som insjuknar har en större chans att kunna leva ett normalt liv. Forskningen ger oss nya behandlingsmetoder och nya möjligheter att förebygga sjukdomar hos barn.

Oskarfonden baserar sin verksamhet helt på allmänhetens vilja att bistå med pengar. Tillsammans kan vi uträtta mycket gott för barnen.

 

Olle Hernell Professor i pediatrik, Umeå Universitet Överläkare, Barn- och ungdomskliniken NUS

Olle Hernell (Foto publicerat med tillstånd, källa: www.umu.se)

“Oskarfonden har sedan flera år, i samverkan med Umeå Universitets medicinska fakultet, delat ut forskningsanslag för att stödja forskningen kring barn och ungdomars sjukdomar och hälsa. Många vetenskapligt bra projekt har kunnat få viktigt stöd via Oskarfonden, vilket vi är väldigt tacksamma för.”

Olle Hernell, professor i pediatrik, Umeå Universitet Överläkare, Barn- och ungdomskliniken NUS