Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas en gång per år till forskningsprojekt som Oskarfonden i samråd med prioriteringskommitén, tillsatt av medicinska fakultetsnämnden, finner intressanta och viktiga.

Anslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå Universitet prioriteras. Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst tre år i följd. Sista ansökningsdag är 25 oktober. Läs mer

2018 års anslag tilldelas sju olika projekt med 500.000 kr:

Maria Björmsjö och medarbetare, 50.000 kr
“Effect on infant formula with bovine lactoferrin and low iron concentratrion on infant health and immune function” 

Lena Hansson och medarbetare, 50.000 kr
“Kostintag, tillväxt och oralhälsa hos barn med hjärtsjukdom.”

Eva Henje Blom och medarbetare, 50.000 kr
“Translation, adaption and feasibility of the TARA program for treatment of adolescent depression in Sweden.”

Olof Sandström och medarbetare, 50.000 kr
“Betydelsen av sädesslag i barns kost och risken att utveckla celiaki. Northpop – en prospektiv populationsbaserad studie i norra Sverige.”

Kotryna Simonyte Sjödin och medarbetare, 75.000 kr
“Effekter av synbiotika på tarmens mikrobiom under första levnadsåret.”

Sven-Arne Silfverdal och medarbetare, 25.000 kr
“Missas bestående handikapp hos barn som överlevt en allvarlig infektion? – en långtidsuppföljning av bakterieorsakad hjärnhinneinflammation.”

Emilia Sundström och medarbetare, 75.000 kr
“Hereditära arytmogena jonkanalsjukdomar – enkät och registerstudier med tyngdpunkt på behandling med intrakardiell defibrillator.”

Christina West och medarbetare, 100.000 kr
“En svensk studie av oral immunterapi mot mjölkallergi hos barn (SWITCH).”

Itay Zamir och medarbetare, 25.000 kr
“The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and Hormonal profiles over Time.”