Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas en gång per år till forskningsprojekt som Oskarfonden i samråd med prioriteringskommitén, tillsatt av medicinska fakultetsnämnden, finner intressanta och viktiga.

Anslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå Universitet prioriteras. Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst tre år i följd. Sista ansökningsdag är 25 oktober. Läs mer

2019 års anslag tilldelas åtta olika projekt med 500.000 kr:

Veronica Lundberg och medarbetare, 50.000 kr
“Barn med juvenile idiopatisk artrik; kommunikation mellan barn, föräldrar och hälso- och sjukvården. Barnens, föräldrarnas och vårdgivarnas erfarenheter.” 

Olof Sandström och medarbetare, 50.000 kr
“Kan en folkhälsointervention minska risken att insjukna i celiaki (glutenintolerans)?”

Marie Adamsson och medarbetare, 75.000 kr
“MPRESS Study: Mental och fysisk hälsa, skolfunktion, föräldra-barn-relation hos måttligt prematurfödda barn (v. 32-36) i tonåren. En tvärvetenskaplig studie.”

Maria Björmsjö och medarbetare, 75.000 kr
“Effect of infant formula with bovine lactoferrin and low iron concentration on infant health and immune function.”

Linda Halldner Henriksson och medarbetare, 50.000 kr
“ADHD medication And Predictors of Treatment outcome (ADAPT).”

Kotryna Simonyte Sjödin och medarbetare, 75.000 kr
“Effekter av synbiotika under första levnadsåret med nytt fokus på tarmens virom.”

Anna Winberg och medarbetare, 75.000 kr
“Food protein induced enterocolitis syndrome hos barn – en svensk multicenterstudie (FICS).”

Itay Zamir och medarbetare, 50.000 kr
“The LIGHT study – very Low birth weight Infants: Glucose and Hormonal profiles over Time.”