Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas en gång per år till forskningsprojekt som Oskarfonden i samråd med prioriteringskommitén, tillsatt av medicinska fakultetsnämnden, finner intressanta och viktiga.

Anslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå Universitet prioriteras. Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst tre år i följd. Sista ansökningsdag är 25 oktober. Läs mer

2021 års anslag tilldelas åtta olika projekt med totalt 500.000 kr:

Itay Zamir och medarbetare, 50.000 kr
“Neurofilament light(NFL) in serum as a prognostic biomarker for brain damage and later neurodevelopment in infants with birth asphyxia – a feasibility study.” 

Kotryna Simonyte och medarbetare, 50.000 kr
“Akkermansia muciniphila som tidig markör av framtidens övervikt och fetma.”

Linda Halldner Henriksson och medarbetare, 75.000 kr
“ADHD medication And Predictors of Treatment outcome (ADAPT).”

Viktor Grut och medarbetare, 75.000 kr
“Riskfaktorer för multiple skleros – exponering under barn och ungdomsåren.”

Inga Dennhag och medarbetare, 75.000 kr
“Computer-Adaptive Testing for adolescents with mental illness: Evidencebased depression diagnostics and suicide prevention.”

Marie Adamsson och medarbetare, 50.000 kr
“Mpress: Mental och fysisk hälsa, skolfunktion, föräldra-barn-relation hos måttligt prematurfödda barn(v32-36) i tonåren.”

Per Petersson och medarbetare, 75.000 kr
“Dysfunctions in memory networks following irradiation of the growing brain.”

Anna-Lena Fureman och medarbetare, 50.000 kr
“Betydelse av insulinpumpbehandling för glukosmetabol kontroll hos barn och ungdomar med typ 1 diabetes och påverkan på remissionsförekomst och längd.”