Forskningsanslag

Forskningsanslag utdelas en gång per år till forskningsprojekt som Oskarfonden i samråd med prioriteringskommitén, tillsatt av medicinska fakultetsnämnden, finner intressanta och viktiga.

Anslag kan beviljas enskild forskare eller forskargrupp för forskningsprojekt inom området barn med funktionshinder eller andra kroniska sjukdomar. Forskningen ska vara inriktad på diagnostik, behandling eller förebyggande av handikapp eller framtida sjukdomar hos barn och ungdom. Forskning som bedrivs vid eller i samverkan med Umeå Universitet prioriteras. Projektbidrag kan beviljas samma projekt högst tre år i följd. Sista ansökningsdag är 25 oktober.

Ladda ned ansökningsmall

2024 års anslag tilldelas tolv olika projekt med totalt 500.000 kr:

Maria Björmsjö och medarbetare, 30.000 kr
“LIME: effect of infant formula with bovine lactoferrin and low iron concentration.” 

Stina Bodén och medarbetare, 25.000 kr
“Diversity of diet and gut microbiota, sustainable diet in early life and risk of allergic diseases in childhood.”

Pontus Challis och medarbetare, 75.000 kr
“Grava matningssvårigheter hos extremprematura barn – en fall-kontrollstudie.”

Anna-Lena Fureman och medarbetare, 30.000 kr
“Patienter och föräldrars upplevelse av den nya tekniken, insulinpump och kontinuerlig glukosmätning samt det nya glukosmålet (HbA1c≤48mmol/mol).”

Anna Lundström och medarbetare, 40.000 kr
“Autonomic cardiac control in Long QT syndrome-Clinical studies on arrhythmogenic triggers.”

Sara Olivecrona och medarbetare, 40.000 kr
“Neurofilament light (NFL) som biomarkör för hjärnskada hos nyfödda efter perinatal asfyxi och dess prognostiska värde för framtida neurologisk funktionsnedsättning.”

Kotryna Simonyte Sjödin och medarbetare, 50.000 kr
“Genetik, tarm mikrobiota och allergier.”

Samuel Videholm och medarbetare, 40.000 kr
“Respiratory syncytial virus infections and secondary bacterial infections: a Swedish national cohort study.”

Anna Winberg och medarbetare, 40.000 kr
“Sleep-disordered breathing in children and adolescents in northern Sweden.”

Itay Zamir och medarbetare, 30.000 kr
“Blodsockerrubbningar hos för tidigt födda barn.”

Magnus Öhlund och medarbetare, 50.000 kr
“Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome in Swedish Children.”

Jonas Österlund och medarbetare, 50.000 kr
“Epidemiology of allergic diseases in children – Focus on food allergy and the impact of dietary factors.”