Forskningsanslag 2023

Forskningsanslagen för 2023 som tilldelas av Oskarfonden via Umeå Universitet listas nu under Forskningsanslag. Ny ansökningshandlings finns även att tillgå via samma sida.

Tilldelade forskningsmedel 2022

De forskningsanslag som tilldelas av Oskarfonden via Umeå Universitet för 2022 presenteras under Forskningsanslag.

Forskningsanslag 2021


Mottagare vid Umeå Universitet av anslag från Oskarfonden 2021 presenteras nu under sidan Forskningsanslag.

2020 års forskningsanslag

Umeå Universitets forskningsprojekt som mottar 2020 års anslag från Oskarfonden presenteras nu under sidan Forskningsanslag.

Forskningsanslag för 2019

Under sidan Forskningsanslag listas de projekt vid Umeå Universitet som mottar anslag från Oskarfonden under 2019.

Forskningsanslag för 2018

Under sidan Forskningsanslag listas de projekt vid Umeå Universitet som mottar anslag från Oskarfonden under 2018.

Ny länk

Länk till Willefonden har lagts till under rubriken Organisationer och patientföreningar, se Länkar

Forskningsanslagen för 2017

Under sidan Forskningsanslag listas de projekt vid Umeå Universitet som mottar anslag från Oskarfonden under 2017.

2016 års anslag

I samarbete med Umeå Universitet kan vi nu offentliggöra 2016 års forskningsanslag. Läs mer.

Nya anslag!

Vi presenterar nu stolt 2015 års forskningsanslag i samarbete med Umeå Universitet. Läs mer.