Stöd vårt arbete

Du kan stödja Oskarfondens verksamhet på många sätt.
Du kan ge valfritt belopp i gåva via insättning på BG 5116-8771. Kom i håg att skriva ditt namn och adress på postgirotalongen.

En regelbunden gåva kan göra stor skillnad! Kontakta oss gärna per telefon eller e-post om Ni önskar hjälpa våra mottagare månadsvis, per kvartal eller årligen (möjlighet till autogiro finns). Små som stora gåvor är välkomna!
Tänk även på Oskarfonden i samband med testamenten och donationer. Oskarfonden är genom sin verksamhet befriad från skatt, även arvsskatt. I samband med dödsfall kan vi tillhandahålla minnesadresser. Tala med berörd begravningsbyrå eller ring Oskarfonden.