Ny länk: Diabetesförbundet

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.