2020 års forskningsanslag

Umeå Universitets forskningsprojekt som mottar 2020 års anslag från Oskarfonden presenteras nu under sidan Forskningsanslag.