Tilldelade forskningsmedel 2022

De forskningsanslag som tilldelas av Oskarfonden via Umeå Universitet för 2022 presenteras under Forskningsanslag.