Forskningsanslag 2023

Forskningsanslagen för 2023 som tilldelas av Oskarfonden via Umeå Universitet listas nu under Forskningsanslag. Ny ansökningshandlings finns även att tillgå via samma sida.