2024 års tilldelning av medel

Varje år tilldelas intressanta forskningsprojekt ekonomiska medel från Oskarfonden, i samråd med Umeå Universitet. Forskningsanslagen för 2024 visas på sidan Forskningsanslag, där även ansökningshandling återfinns.