Ny länk: Rett Syndrom i Sverige

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Ny länk: Sallasföreningen

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Ny länk: US

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Länk: Prader-Willis förening

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Länk: Autism- och Aspergerförbundet

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Nytt år, nya anslag

Vi kan nu presentera 2013 års anslag till forskningen. Läs mer.

Länk: Unga Reumatiker

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Länk: RBU

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Länk: Hjärtebarnsförbundet

Ny länk till patientförening. Se kategorin ”Organisationer och patientföreningar”.

Länk: Hjärtfel, vad är det?

Ny länk till artikel om medfödda hjärtfel. Se kategorin ”Övrigt”.